Thuế GTGT không được khấu trừ trong những trường hợp nào?

Khấu trừ thuế là một nghiệp vụ khó và trong quá trình hạch toán nghiệp vụ doanh nghiệp cũng không tránh được việc gặp phải những sai sót. Dù cho doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy hay đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thì vẫn cần có những lưu ý khi khấu trừ thuế GTGT. Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ được nêu ra trong bài viết này để giúp kế toán có thể nắm được đồng thời biết cách hạch toán đối với thuế GTGT không được khấu trừ. Mời các bạn cùng theo dõi.

Trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cụ thể gồm:

1. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật bao gồm: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (không tính trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT). Nghĩa là trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT là bao nhiêu;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi chưa đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán nên không xác định được người bán. Do đó trên hóa đơn GTGT phải ghi đúng tên, địa chỉ, MST người bán mới được khấu trừ thuế GTGT;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng về tên, địa chỉ, mã số thuế của bên mua do đó không xác định được người mua (ngoại từ những trường hợp được hướng dẫn cụ thể tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn đã bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng với giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi sẽ không được khấu trừ thuế.

thuế GTGT

2. Thuế GTGT dùng cho việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

– Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (gồm cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT.

Nếu không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Tức là, thuế GTGT đầu vào dùng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng chịu thuế và không chịu thuế thì phải phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ.

 Hướng dẫn quản lý doanh nghiệp trên hệ thống thuế điện tử eTax 

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành hóa đơn

3. Đối với hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì hóa đơn này phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được khấu trừ, nếu không có sẽ không được khấu trừ thuế GTGT. Trong đó chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

4. Mua xe ô tô trên 1,6 tỷ chỉ được khấu trừ 160 triệu

– Nếu ô tô đó sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, khách hàng, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho việc kinh doanh ô tô thì được khấu trừ toàn bộ.

– Trường hợp ô tô đó không sử dụng vào những việc nêu trên thì chỉ được khấu trừ 160 triệu. Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

Thuế GTGT không đủ điều kiện khấu trừ được hạch toán thế nào?

– Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá của tài sản cố định.

– Nếu hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì không được khấu trừ thuế GTGT và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *