Phương thức gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Có khi nào kế toán doanh nghiệp gặp vướng mắc về việc sau khi đã hoàn thành xong bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ gửi như thế nào đến cơ quan thuế chưa? Bên cạnh việc giải đáp các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không thì trong bài viết này sẽ liệt kê các phương thức để gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu đến cơ quan thuế

Sau khi thực hiện hoàn thành bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức để gửi đến cơ quan thuế:

Cách 1: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Cách này đang được các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều hiện nay. Với các này thì hầu hết các doanh nghiệp đều triển khai thực hiện trên phần mềm hóa đơn điện tử của các đơn vị mà mình hợp tác. Với cách này các phần mềm hóa đơn điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xuất file trực tiếp dưới dạng .xml rồi sau đó sẽ gửi trực tiếp lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, người dùng sau đó sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử eTax để có thể nộp hồ sơ. Trước đây khi hệ thống thuế điện tử eTax chưa thay thế hệ thống cũ thì người dùng đăng nhập vào link nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ.

thông báo phát hành hóa đơn

Cách 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Nếu doanh nghiệp lựa chọn cách 2 thì sau khi điền đầy đủ thông tin quyết định, thông báo phát hành rồi in ra giấy. Chủ doanh nghiệp cần ký xác nhận và đóng dấu lên tờ thông tin đầy đủ thì bộ hồ sơ mới được coi là hợp lệ.

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần chờ 02 ngày làm việc để cơ quan thuế phản hồi. Truy cập website tracuuhoadon.gdt.gov.vn kiểm tra thông tin phát hành của doanh nghiệp. Nếu cơ quan thuế đã đồng ý thì doanh nghiệp có thể khởi tạo, lập và phát hành hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan thuế và chờ nhận kết quả sau 02 ngày làm việc. Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện sử dụng theo đúng quy định thì hồ sơ sẽ được duyệt nhanh chóng.

Với 02 cách này thì doanh nghiệp có thể lựa chọn theo cách nào cũng được để đảm bảo có thể phù hợp nhất với thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp mình.

Hướng dẫn quản lý doanh nghiệp trên hệ thống thuế điện tử eTax 

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn là một trong những công việc quan trọng mà các doanh nghiệp phải triển khai thực hiện nếu như muốn triển khai sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm chắc các quy định về thông báo phát hành hóa đơn để có thể triển khai sử dụng được tốt nhất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý, theo quy định mới nhất về hóa đơn thì doanh nghiệp chỉ cần chờ 01 ngày làm việc để cơ quan thuế phản hồi. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đang được triển khai theo Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Do vậy, việc nắm được các quy định mới chỉ giúp các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi, nắm được các điểm khác biệt của việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới và cũ.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được phương thức gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu tới cơ quan thuế và cách thức ưu việt đang được các doanh nghiệp triển khai áp dụng hiện nay. Với những chia sẻ này, hy vọng đã giúp các doanh nghiệp áp dụng được vào thực tiễn triển khai công việc sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp mình.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *